s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
Image Alt
Amazing Tour

Myanmar พม่า

Myanmar พม่า

พม่า มนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือ “พม่า” ประเทศที่เคยดูลึกลับ และเข้าถึงได้ยากด้วยสภาพสังคมที่เคยเป็นสังคมแบบปิดเมื่อครั้งอดีต แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทำให้พม่าได้เปิดต้อนรับผู้คนจากต่างประเทศและกลายเป็นสังคมเปิดมากขึ้น และด้วยการที่พม่ายังคงไว้ซึ่งอารยธรรมในอดีต และความเคร่งครัดต่อหลักศาสนาทำให้ประเทศแห่งนี้เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่ล้วนมีประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกเอาไว้สืบทอดมาอย่างยาวนาน เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยากได้มาสัมผัสถึงความสวยงามและกลิ่นอายของวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ยังคงฝังแน่นอยู่ในวิถีชีวิตของชาวพม่าในปัจจุบัน
พม่ามีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดนพม่าที่มีความยาว 1,930 กิโลเมตรเป็นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ด้วยพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร ประเทศพม่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมืองหลวง : กรุงเนปิดอ และนครใหญ่สุด คือ ย่างกุ้ง ประชากร : 50.51 ล้านคน

รับจัดกรุ๊ปเหมา พม่า
ทัวร์พม่า ราคาถูก

10 สถานที่น่าเที่ยวของพม่า

 

มหาเจดีย์ชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง (Shwedagon Pagoda)

พระมหาเจดีย์นี้ เป็นสิ่งที่เคารพสูงสุดของชาวพม่า มีตำนานที่เก่าแก่และสืบทอดมายาวนานถึง 2,500 ปี ในอดีตเชื่อกันว่ามหาเจดีย์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยชาวมอญ เป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามาช้านาน ลักษณะของตัวเจดีย์ถูกห่อหุ้มด้วยทองคำที่มีน้ำหนักมากถึง23 ตัน ด้วยภายในบรรจุสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าคือพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ารวมไปถึงอัฐิบริขารของพระพุทธเจ้า การเข้าเยี่ยมชมและสักการะนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องถอดรองเท้าก่อนจะถึงตัวทางเข้าทุกครั้งเพราะถือว่ามหาเจดีย์แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเปรียบเสมือนจิตวิญญาณที่สำคัญของชาวพม่า

พระธาตุอินทร์แขวน “ไจ้ทิโย” เมืองไจ้โถ่ (Golden Rock-Kyaikhtiyo, Kyaikhtiyo)

ไจ้ทิโย ในภาษามอญหมายถึง หินรูปหัวฤาษี เป็นเจดีย์ที่มีขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในเขตรัฐมอญของพม่า แม้ว่าขนาดของเจดีย์ที่เล็กแต่กลับโดดเด่นด้วยสถานที่ตั้งบนยอดเขา Paung Laung ที่มีความสูงจากน้ำทะเลถึง 3,615 ฟุต ลักษณะของเจดีย์คล้ายก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ วางหมิ่นเหม่อยู่บนยอดหน้าผาท้าทายแรงดึงดูดของโลกอย่างน่าอัศจรรย์ เป็นที่มาของนิทานพื้นบ้านเรื่องเจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน นอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อกันว่าผู้ที่มากราบไหว้ จะสามารถสั่งสมบารมีไปเกิดร่วมยุคพระศรีอาริยเมตตรัย และยังเป็นพระธาตุประจำปีจออีกด้วย สถานที่แห่งนี้จึงขึ้นชื่อว่าเป็น 1 ใน 5 ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่นักท่องเที่ยวจะต้องได้รับการเชิญชวนให้ไปสักการะสักครั้งหนึ่งเมื่อได้เดินทางไปยังพม่าแล้ว

 

 

เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ หรือพระธาตุมุเตา เมืองหงสาวดี (Shwemawdaw Pagoda)

หนึ่งในเจดีย์ที่มีความสำคัญคู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหนึ่ง เป็นเจดีย์ที่ได้อิทธิพลจากศิลปะมอญ เชื่อกันว่ามหาเจดีย์แห่งนี้ เป็นที่บรรจุบรรจุพระเกศาธาตุ 2 เส้นของพระพุทธเจ้า มีอายุกว่า 2000 ปี เป็นที่เคารพสักการะของทั้งกษัตริย์ มอญ พม่า และไทย เช่น พระเจ้าราชาธิราชของมอญ พระเจ้าบุเรงนองของพม่า และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทย ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่มีความสูงมากที่สุดในเมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค ถูกสร้างขึ้นในยุคสมัยรุ่งเรืองของชาวมอญ จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเจริญเมื่อครั้งอดีตที่ล่มสลายไป ลักษณะโดยรอบของเจดีย์ผสมผสานอย่างลงตัวด้วยศิลปะของมอญและพม่า ทำให้มีความสวยงามที่ดูแปลกตา ภายในเจดีย์บรรจุพระเขี้ยวแก้วเอาไว้ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการต่อเติมและบูรณะหลายต่อหลายครั้ง ชาวพม่าและไทยรู้จักเจดีย์แห่งนี้ในชื่อว่า เจดีย์มุเตา หมายถึงจมูกร้อน มีที่มาจากการที่ยอดของเจดีย์มีความสูงมาก จึงต้องแหงนหน้ามองขึ้นไปจนทำให้ใบหน้ากระทบกับแสงแดด

 

พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑะเลย์ (The Mahamuni Buddha)

พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพม่า พระมหามัยมุนี เป็นหนึ่งในศาสนสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าให้การเคารพนับถือ เป็นพระพุทธรูปสำริด ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ปางมารวิชัย สร้างขึ้นในราวพุทธศักราช 688 เป็นที่ยอมรับกันว่า เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่งตั้งอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ มีความเชื่อของชาวพม่าว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิต เชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงประทานลมหายใจให้พระมหามัยมุนี เพื่อเป็นตัวแทนสืบทอดพระศาสนา และชาวพม่าก็เชื่อเช่นนั้น จึงมีพิธีการล้างพระพักตร์เกิดขึ้น เหล่าผู้คนที่ศรัทธาจะต่างเข้ามาร่วมพิธีกรรมกันในเวลา 04.00 น.เป็นประจำของทุกๆวัน

มหาเจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม (Shwezigon Pagoda)

ชเวซิกอง แปลว่า เจดีย์ที่ตั้งอยู่บนพื้นทราย เป็นเจดีย์ศิลปะมอญทรงระฆังคว่ำสีทององค์ใหญ่ ซึ่งภายในบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 1627 แต่มาสร้างสำเร็จในปี พ.ศ. 1656 พระเจดีย์นี้ ถือเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมด้านเจดีย์ของพม่าในยุคต่อๆ มา

 

สะพานอูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก! (U Bein Bridge)

สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก สร้างโดยข้าราชการผู้ใหญ่ชื่อว่าอูเบียง เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้น ความยาวประมาณ 1,450 เมตร ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี สร้างในสมัยของพระเจ้าพุกามแมง เมื่อพระองค์ให้ย้ายราชธานีจากเมืองอังวะกลับไปตั้งยังอมรปุระอีกครั้งหนึ่ง หลักจากการขนย้ายพระราชวังที่อังวะยังเหลือเสาไม้อีกจำนวนหนึ่ง ท่านอูเบียง ซึ่งรับราชการในสมัยพระเจ้าพุกามแมงราว จึงรับเป็นหัวเหรี่ยวหัวแรงในการรื้อเสาไม้สัก มาสร้างเป็นสะพานแห่งนี้  เชื่อมระหว่างเมืองอมรปุระกับเกาะแต๊ะเตหยัง ซึ่งอยู่กลางทะเลสาบตองตะมาน

 

พระบัวเข็ม ทะเลสาปอินเล รัฐฉาน

พระบัวเข็ม สร้างในศตวรรษที่ 12 ประดิษฐาน ณ วัดพองดออู เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จันทน์ อายุนับพันปี ชาวบ้านจะอัญเชิญขึ้นเรือแล้วแห่ไปตามหมู่บ้านต่างๆรอบทะเลสาบ (ซึ่งจะแห่หลังจากเทศกาลออกพรรษา 15 วัน) มีขนาด 5 ซ.ม. แต่ด้วยความศรัทธาของผู้คน ได้ปิดทองจนปัจจุบันนี้มีขนาดสูงกว่าเดิมถึง 6 เท่า ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คู่ทะเลสาบอินเล

 

ทะเลสาบอินเล

ทะเลสาบอินเล หรือไทใหญ่เรียกว่า หนองอางเล เป็นทะเลสาบน้ำจืดตั้งอยู่ในรัฐฉาน อยู่ห่างจากเมืองตองยีประมาณ 25 กิโลเมตร ในประเทศพม่า เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองของพม่า เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนที่เรียกตนเองว่า ชาวอินทา (Intha) ชนเผ่านี้อาศัยอยู่ในทะเลสาบอินเลมานานนับร้อยปีแล้ว โดยใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางการทำการเกษตรบนเกาะวัชพืชที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองกลางลำน้ำในทะเลสาบ การพายเรือด้วยเท้า เป็นลักษณะอันโดดเด่นเฉพาะตัวของชาวอินทา ทะเลสาบอินเล เป็นที่ตั้งของชุมชนกลางน้ำขนาดใหญ่ ชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรมทั้งเพาะปลูกและประมง และมีสินค้าหัตถกรรม ขนาดเล็ก เช่นการทอผ้า ตีเหล็ก บุหรี่ และอีกส่วนหนึ่งก็มีรายได้จากการบริการท่องเที่ยว บ้านเรือนของชาวอินตา ก็ล้วนแต่ปลูกหลักปักเสาลงในทะเลสาบ และอยู่ใกล้กับแปลงเกษตรลอยน้ำของพวกเขานั่นเอง

 

หาดฮเวซวง เมืองปะเต็น เขตอิระวดี (Ngwe Saung Beach, Pathein)

เป็นชายหาดสีเงินอันมีชื่อเสียง อยู่ห่างจากเมืองปะเต็นไปทางทิศตะวันตกราว 48 กิโลเมตร เป็นแนวชายหาดขาวสะอาด น้ำทะเลสีฟ้าใส ข้อดีของหาดนี้ คือยังเงียบสงบ และไม่จอแจเหมือนหาดฮาปาลี ดังนั้นราคาที่พักจึงถูกกว่า และกิจกรรมยามค่ำคืน ก็น้อยกว่าหาดฮาปาลี ซึ่งเป็นหาดหลักอยู่มาก

You don't have permission to register