s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
Image Alt
Amazing tour

About Us

หจก.เอิร์ธแทรเวล แอนด์ ออร์แกนไนซ์เซอร์

(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/10516)

หจก.เอิร์ธแทรเวล แอนด์ ออร์แกนไนซ์เซอร์ ได้จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ในการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร การศึกษาดูงาน หรือสัมมนา นอกสถานที่ ทั้งต่างประเทศ และ ภายในประเทศ การจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ หรือกิจกรรมพิเศษ ในโอกาสต่าง ๆ โปรโมท เปิดตัวสินค้าใหม่ ตลอดจนบริการด้าน ตั๋วเครื่องบิน การจองห้องพัก โรงแรม รีสอร์ท ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระความรับผิดชอบของหน่วยงานของท่าน และยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดงานได้เป็นอย่างดี ลดความเสี่ยง เรื่องงบประมาณบานปลาย

“เที่ยวสุขใจ ไปกับ เอิร์ธ แทรเวล” หรือ “Funny and Happiness”

คำนึงถึงการบริการ และความพึงพอใจ และความสนุกสนานในการท่องเที่ยวของผู้ใช้บริการเป็นหลัก รวมถึงการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว และร่วมอนุลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวให้ดำรงถาวรต่อไป เพื่ออนุชนคนรุ่นหลัง

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นผู้นำในธุรกิจนำเที่ยว พัฒนาศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อมุ่งสู่มาตฐานสากล

พันธกิจของ หจก. เอิร์ธ แทรเวล แอนด์ ออร์แกนไนซ์เซอร์

จัดระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นในเรื่อง ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความตรงต่อเวลา ตลอดการเดินทางสร้างความประทับใจ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ จัดโปรแกรมเดินทางให้มีเครือข่ายเชื่อมโยง สามารถเดินทางได้อย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง (โปรแกรมหลากหลาย)จัดระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว เพิ่มศักยภาพของบุคลากร มุ่งเน้นการทำงาน เป็นทีม ลดความสูญเปล่า เพื่อนำไปสู่การบริหารที่มีคุณภาพประวัติความเป็นมาหจก. เอิร์ธ แทรเวล แอนด์ ออร์แกนไนซ์เซอร์ จัดตั้งขึ้นจากความมุ่งมั่นของทีมงานที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการท่องเที่ยวในธุรกิจท่องเที่ยว มีจุดประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศหจก. เอิร์ธ แทรเวล แอนด์ ออร์แกนไนซ์เซอร์ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06694 ออกให้โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สามารถประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

สำนักงาน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีวัตุประสงค์ให้บริการด้านการท่องเที่ยว และ ให้บริการงานด้านออร์แกนไนซ์เซอร์ โดยรับจัดงาน ดูงาน สัมมนา Event และ Road show ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และเรายังให้บริการด้านการเช่ารถ ทั้งรถตู้และรถโค้ช เพื่อการท่องเที่ยว

ณ ปัจจุบัน หจก.เอิร์ธ แทรเวล แอนด์ ออร์แกนไนซ์เซอร์ ยังให้ความสนใจในการพัฒนาศักยภาพด้านสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว โดยจัดทำเวปไซต์ www.earththaitravel.com ซึ่งปัจจุบันเวปไซท์ของเราได้พัฒนาอย่างต่อเนือง จนเป็นที่รู้จักของผู้ที่ต้องการท่องเที่ยว และผู้ที่ต้องการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเวปไซท์ของ หจก.เอิร์ธ แทรเวลแอนด์ออร์แกนไนซ์เซอร์ มีความหลากหลาย นอกจากโปรแกรมการท่องเที่ยว เรายังมีข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

รางวัลที่ได้รับ

หจก.เอิร์ธแทรเวล แอนด์ ออร์แกนไนซ์เซอร์ ได้รับรางวัลมาตราฐานธุรกิจนำเที่ยวปี 2553

ตัวอย่างลูกค้าที่ไว้วางใจในบริการของเราอย่างต่อเนื่อง

ผลจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลกรอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการผู้ใช้บริการ ด้วยมาตฐานที่ตั้งไว้ ทำให้ หจก.เอิร์ธ แทรเวลแอนด์ออร์แกนไนซ์เซอร์ เป็นที่รู้จัก และให้ความเชื่อถือจากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าภาครัฐ และเอกชน อาทิเช่น การสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT Telecom), Nestle (Thai), รพ.ศิริราช, รพ.จุฬา, รพ.รามาธิบดี ฯลฯ, มหาวิทยาลัย ทั้งรัฐ และเอกชน, และบริษัทเอกชน ที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย

d
d

Our Popular Tours ทัวร์ที่น่าสนใจ

สำรวจการความสนใจจากผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ และเดินทางกับเรา

Japan ญี่ปุ่น 0
Myanmar พม่า 0
Korea เกาหลี 0

No tours match your criteria

"Dolor ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Lorem commodo ligula eg dolor. Lorem Aenean msa. Cum sociis natoque" John Rios
a
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis" Marianna Loreto

Subscribe Now and Quench Your Wanderlust!

You don't have permission to register